Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

17/06/15
In dit CSB Bericht nemen de auteurs de inkomensbescherming van kwetsbare groepen werklozen onder de loep. Hervormingen in de stelsel van werkloosheid in Europese landen worden over het algemeen gekenmerkt door een verstrenging en een verharding van het beleid. Dit uit zich onder meer in een grotere focus op arbeidsmarktintegratie en activering en een trend naar meer voorwaardelijkheid in het recht op werkloosheidsuitkeringen. >>
05/05/15
In dit CSB Bericht bekijken Bérénice Storms en collega's de doeltreffendheid van de minimuminkomens van de sociale zekerheid in Vlaanderen anno 2013. Dit doen ze aan de hand van referentiebudgetten, die hiervoor bijzonder geschikt zijn. Referentiebudgetten bepalen immers op een normatieve wijze hoeveel iemand minimaal nodig heeft om adequaat te kunnen participeren aan de samenleving. Ze hangen met andere woorden niet af van het mediane inkomen in die samenleving, wat wel het geval is bij de vaak gebruikte evaluatiemaatstaf van de relatieve armoederisicodrempel. >>
24/04/15
In deze CSB Working Paper evalueren Decoster et al. het Belgische systeem van belastingen en uitkeringen over een periode van 20 jaar (1992-2012). Hierbij focussen ze op twee elementen. Enerzijds onderzoeken ze in hoeverre het belastings- en uitkeringsbeleid een effect heeft gehad op inkomensongelijkheid. >>
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2015