Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

15/10/14
Deze bijdrage bekijkt de veranderingen in de verhouding tussen lage lonen, sociale minima en het mediaan gezinsinkomen van waaruit de armoedelijnen zijn afgeleid in België. Naast steekproefgegevens (ECHP en SILC) worden ook gesimuleerde typegezinnen onderzocht. Enquêtes over de inkomens van gezinnen laten immers slechts in beperkte mate toe de impact van het herverdeling- en activeringsbeleid te ‘capteren’ en de efficiëntie ervan te meten. Ze leveren weliswaar belangrijke >>
10/09/14
Voor het eerst sinds 1996 (begin tijdslijn) bevielen er in 2013 in Vlaanderen minder dan 1000 meisjes jonger dan 20 jaar, nl. 945 bevallingen. Dit is een daling van meer dan 100 bevallingen. De daling is het grootst bij de meisjes van 18 en 19 jaar. Waar het aantal ongeveer constant bleef bij de minderjarigen, was er een daling van 17% bij de meerderjarige tieners. >>
29/08/14
In deze working paper tracht Leen Sebrechts inzicht te verschaffen in hoe de sociale positie van een gezin in verband staat met het gebruik van verschillende onderwijsvormen voor kinderen met bijzondere behoeften, in het bijzonder het geïntegreerd onderwijs en het buitengewoon onderwijs. >>
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2014