Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

13/11/15
In deze CSB Working Paper gaan Bea Cantillon, Sarah Marchal en Chris Luigjes na op welke manier de Europese Unie een meer ambitieuze en effectieve rol kan spelen in het verzekeren van minimum inkomensbescherming voor de laagste inkomens. >>
29/10/15
In deze CSB Working Paper onderzoeken Horemans, Marx & Nolan of het aandeel werkende armen tijdens de crisis is toegenomen in Europa. Omdat deeltijds werkenden een hoger armoederisico hebben dan voltijds werkenden en het aantal (onvrijwillig) deeltijds werkenden is toegenomen tijdens de crisis, is de verwachting dat dit ook zal leiden tot een toename van het aandeel werkende armen. Dit is echter niet het geval, omdat voltijdse banen dominant bleven, en deze voltijdse banen relatief meer bescherming bieden in tijden van hogere werkloosheid. >>
17/06/15
In dit CSB Bericht nemen de auteurs de inkomensbescherming van kwetsbare groepen werklozen onder de loep. Hervormingen in de stelsel van werkloosheid in Europese landen worden over het algemeen gekenmerkt door een verstrenging en een verharding van het beleid. Dit uit zich onder meer in een grotere focus op arbeidsmarktintegratie en activering en een trend naar meer voorwaardelijkheid in het recht op werkloosheidsuitkeringen. >>

Update 2013 Bepaal uw positie in de Belgische inkomensverdeling Klik hier

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2015