Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

10/09/14
Voor het eerst sinds 1996 (begin tijdslijn) bevielen er in 2013 in Vlaanderen minder dan 1000 meisjes jonger dan 20 jaar, nl. 945 bevallingen. Dit is een daling van meer dan 100 bevallingen. De daling is het grootst bij de meisjes van 18 en 19 jaar. Waar het aantal ongeveer constant bleef bij de minderjarigen, was er een daling van 17% bij de meerderjarige tieners. >>
29/08/14
In deze working paper tracht Leen Sebrechts inzicht te verschaffen in hoe de sociale positie van een gezin in verband staat met het gebruik van verschillende onderwijsvormen voor kinderen met bijzondere behoeften, in het bijzonder het geïntegreerd onderwijs en het buitengewoon onderwijs. >>
28/05/14
In deze CSB Working Paper onderzoekt Sarah Kuypers de welvaartskenmerken van een tiental Oost-Aziatische landen. In de eerste plaats wordt er aan de hand van een aantal welvaartscriteria nagegaan in welke mate deze landen effectief beschouwd kunnen worden als opkomende welvaartsstaten. >>

Update 2013 Bepaal uw positie in de Belgische inkomensverdeling Klik hier

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2014