Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

08/06/17
In een eerder CSB bericht van mei 2014 (Kuypers & Marx, 2014) bespraken we voor het eerst de verdeling van de vermogens in België. Dit CSB bericht is een actualisering op basis van de meest recente datagolf. We vergelijken hier ook onze nieuwe resultaten met deze voor 2010 zodat opmerkelijke evoluties meteen duidelijk worden.   >>
26/04/17
Terwijl werk gezien wordt als de beste bescherming tegen armoede, vertonen werknemers met een niet standaard contract een systematisch een hoger armoederisico in Europa. De theoretische en empirische verklaringen hiervoor zijn echter niet éénduidig. >>
26/04/17
In deze paper analyseren Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade en Frank Vandenbroucke de verdeling van huishoudinkomens in de Europese Unie. In tegenstelling tot de meeste analyses vertrekken ze van een pan-Europees perspectief. Hiervoor worden inkomens tussen landen vergeleken, rekening houdend met gemiddelde prijsverschillen. >>

Update 2013 Bepaal uw positie in de Belgische inkomensverdeling Klik hier

Nieuwe publicatie: De Staat van de Welvaartstaat
De Staat van de Welvaartstaat

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2017