Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

24/04/15
In deze CSB Working Paper evalueren Decoster et al. het Belgische systeem van belastingen en uitkeringen over een periode van 20 jaar (1992-2012). Hierbij focussen ze op twee elementen. Enerzijds onderzoeken ze in hoeverre het belastings- en uitkeringsbeleid een effect heeft gehad op inkomensongelijkheid. >>
27/02/15
In deze CSB Working Paper gaan Bea Cantillon, Diego Collado en Natascha Van Mechelen na of de teleurstellende armoede-uitkomsten in hedendaagse welvaartsstaten verklaard kunnen worden door het samenspel van lage lonen, mediane gezinsinkomens en uitkeringen. >>
16/02/15
In dit CSB Bericht wordt het Belgische dienstencheque systeem kritisch onder de loep genomen. Waar het systeem op het eerste zicht zeer succesvol is gebleken (volgens sommigen zelfs de meest succesvolle tewerkstellingsmaatregel ooit genomen in België), zijn er toch een aantal problemen en uitdagingen merkbaar. >>
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2015