Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

05/05/15
In dit CSB Bericht bekijken Bérénice Storms en collega's de doeltreffendheid van de minimuminkomens van de sociale zekerheid in Vlaanderen anno 2013. Dit doen ze aan de hand van referentiebudgetten, die hiervoor bijzonder geschikt zijn. Referentiebudgetten bepalen immers op een normatieve wijze hoeveel iemand minimaal nodig heeft om adequaat te kunnen participeren aan de samenleving. Ze hangen met andere woorden niet af van het mediane inkomen in die samenleving, wat wel het geval is bij de vaak gebruikte evaluatiemaatstaf van de relatieve armoederisicodrempel. >>
24/04/15
In deze CSB Working Paper evalueren Decoster et al. het Belgische systeem van belastingen en uitkeringen over een periode van 20 jaar (1992-2012). Hierbij focussen ze op twee elementen. Enerzijds onderzoeken ze in hoeverre het belastings- en uitkeringsbeleid een effect heeft gehad op inkomensongelijkheid. >>
27/02/15
In deze CSB Working Paper gaan Bea Cantillon, Diego Collado en Natascha Van Mechelen na of de teleurstellende armoede-uitkomsten in hedendaagse welvaartsstaten verklaard kunnen worden door het samenspel van lage lonen, mediane gezinsinkomens en uitkeringen. >>

Expert workshop on childcare policies: data and measurement - 9-11 September 2015, Essex (UK) Call for Papers

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2015