Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

20/11/17
Deze nieuwe studie voerden onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid en de faculteit TEW samen een veldexperiment uit in samenwerking met CM. Meer bepaald werd van de zogenaamde 'proactieve controle' van CM-leden gebruik gemaakt om te testen wat het effect is van het versturen van brieven en flyers naar gezinnen met een laag inkomen op de opname van de verhoogde tegemoetkoming. >>
08/06/17
In een eerder CSB bericht van mei 2014 (Kuypers & Marx, 2014) bespraken we voor het eerst de verdeling van de vermogens in België. Dit CSB bericht is een actualisering op basis van de meest recente datagolf. We vergelijken hier ook onze nieuwe resultaten met deze voor 2010 zodat opmerkelijke evoluties meteen duidelijk worden.   >>
26/04/17
Terwijl werk gezien wordt als de beste bescherming tegen armoede, vertonen werknemers met een niet standaard contract een systematisch een hoger armoederisico in Europa. De theoretische en empirische verklaringen hiervoor zijn echter niet éénduidig. >>

WORKSHOP  "What drives Inequality" in Luxemburg: 10-12 presentaties en 3 lezingen, 18 en 19 oktober 2018

Meer informatie

Nieuwe publicatie: De Staat van de Welvaartstaat
De Staat van de Welvaartstaat

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2018