Overzicht:

Bibliografie

Export 1165 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
1999
Deleeck, H. (1999).  Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsbeleid in België sedert 1944. (Van Loon, F., Van Aeken, K., Ed.).60 maal recht en 1 maal wijn, Liber Amicorum Prof. Dr. Jean Van Houtte. 445-467.
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Indicateurs Sociaux 1976-1997. Revue Belge de Sécurité Sociale . 41(4), 713-766.
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Sociale indicatoren 1976-1997. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 41(4), 747-800.
De Graeve, D. (1999).  Therapeutische vrijheid: economische aspecten. Huisarts Nu . 28(4), 148-153.
Cantillon, B. (1999).  Vrouwen-armoede: de prijs voor een onvoltooide emancipatie. (Cantillon, Bea, Ed.).De welvaartsstaat in de kering. 195-216.
Ghysels, J., & Thirion A. (1999).  Werkloosheid en Sociale Bescherming, een Europese vergelijking. Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. 9(3), 175-177.
De Lathouwer, L. (1999).  Werkloosheidsvallen in België. (Vranken, Jan, Vandamme, J., Ed.).Banden tussen het federale tewerkstellingsbeleid en het 'vernieuwde' Europees Sociaal Fonds.. 10 p.
2000
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019