Overzicht:

Bibliografie

Export 21 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Bogaerts, K., Vandenbroucke P., Marx I., & De Graeve D. (2011).  Financiële inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 53(1), p. 45-76.
Bradshaw, J., & Marchal S. (2016).  Annex 2 : a comparison of minimum income schemes in European countries using MIPI data. Minimum income schemes in Europe. A study of national policies 2015. / Marlier, E. [edit.]; Frazer, H. [edit.]. 39–44.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020