Overzicht:

Bibliografie

Export 297 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Cantillon, B. (2009).  De crisis en de nood aan een vernieuwde herverdelende beleidsagenda. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 100(8), 27-35.
Cantillon, B. (2004).  De noodzakelijke heroriëntering van de Vlaamse Zorgverzekering. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 9-17.
Cantillon, B., & Marx I. (1996).  De nieuwe sociale kwestie. (Academie voor het kleinbedrijf, Ed.).Meerwaarden voor het zelfstandig ondernemen. 9-18.
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Indicateurs Sociaux 1976-1997. Revue Belge de Sécurité Sociale . 41(4), 713-766.
Cantillon, B., & Andries M. (1996).  De organisatie van de sociale zekerheid in België. (Vanneste, J., Ed.).Openbare financiën. 3(7), 13-90.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020