Overzicht:

Bibliografie

Export 297 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Cantillon, B., Verbist G., & Rombaut K. (2008).  Outputfinanciering voor het hoger onderwijs: de situatie in België (Vlaanderen). Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid . 2007-2008(1-2), 95-109.
Cantillon, B. (2004).  Tussen federalisme en subsidiariteit: de weg naar 'Sociaal Europa'. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 579-604.
Cantillon, B., & Lefebure S. (2009).  De materiële levensomstandigheden van ouderen in Vlaanderen: lessen uit Europa. (Cantillon, Bea, Van den Bosch, Karel, Lefebure, Stijn, Ed.).Ouderen in Vlaanderen en Europa. Tussen vermogen en afhankelijkheid. 53-90.
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Naar een Europese armoedenorm: aanbevelingen. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 43(2), 261-281.
Cantillon, B., & Thirion A. (1998).  Pour un état-providens actif: bilan partiel de l'expérience ale. Revue Belge de sécurité sociale. 40, 317-345.
Cantillon, B. (2010).  Poverty and Social Security in the Rich Egalitarian EU Member States. (Saunders, P., Sainsbury, R., Ed.).Social Security, Poverty and Social Exclusion in Rich and Poorer Countries. 16, pp. 13-34.
Cantillon, B., Andries M., Meulemans B., & Tan B. (1996).  Twintig jaar armoede en beleid inzake armoedebestrijding. 25 jaar Dienst Maatschappelijk Werk in CM: studie en ontmoetingsdag.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 13(3), 218-222. Abstract
Cantillon, B. (2004).  De Vlaamse zorgverzekering tussen België en Wallonië. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 28(258), 5-11.120.
Cantillon, B. (2011).  Le vieillissement et la question des allocations familiales. La Lettre des Académies. Nouvelles du Collège Belgique et du Collège des Alumni. 22, p. 4-6.
Cantillon, B. (2009).  The Poverty Effects of Social Protection in Europe: EU Enlargement and its lessons for Developing Countries. (Townsend, P., Ed.).Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development. 220-241.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020