Overzicht:

Bibliografie

Export 399 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019