Overzicht:

Bibliografie

Export 190 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is D  [Clear All Filters]
A B C [D] E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
D
Dewilde, C., Levecque K., Van den Bosch K., & Vranken J. (2004).  De betrouwbaarheid van de Belgische armoedecijfers. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 2de trimester, 331-345.
Devuyst, K., & Van Puyenbroeck T. (2013).  Een ongelijkheidsanalyse van de Belgische ­gemeentefondsen. Documentatieblad van het Ministerie van Financiën. 73(1), 109-155.
Despontin, M., & Jegers M. (1996).  Minimumuitkeringen en minimumtrekkers in de Belgische sociale zekerheid. De sociale zekerheid verzekerd? Volume 2. 2, 167-190.
Deleeck, H. (2001).  De actieve welvaartsstaat. Streven. 68(5), 387-400.
Deleeck, H. (1998).  De sociale gevolgen van de Euro. Streven. 65(10), 876-888.
Deleeck, H. (1996).  De overlegeconomie. Sociaal-economisch beleid . 217-250.
Deleeck, H. (1998).  Werkgelegenheidsbevordering door buurtdiensten en dienstencheques of vouchers. Economie, economie en nog eens economie . 347-365.
Deleeck, H. (2002).  Verzorgingssector heeft (nog) meer mensen dan geld nodig. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 93(1), 9-21.
Deleeck, H. (1997).  Advies omtrent de invoering van een onafhankelijkheidsverzekering. Katern Tijdschrift voor Welzijnswerk. 21(208), 1-15.
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
Deleeck, H. (2000).  De beginselen van de christen-democratie en hun toekomst. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 91(4), 3-14.
Deleeck, H. (1996).  Het sociaal beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-39.
Deleeck, H. (1995).  La politique sociale. Un parti dans l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti Social Chrétien . 440-484.
Deleeck, H. (2001).  Welvaartsstaat, inkomensverdeling en crisis. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 54 (resp. 55)(4 (resp. 1)), 221-249.
Deleeck, H. (1998).  De social-profitsector als steunpilaar van de welvaartsstaat. Economisch en Sociaal Tijdschrift. 52(2), 267-293.
Deleeck, H. (1996).  Definitie van het sociaal-economisch beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-26.
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020