Overzicht:

Bibliografie

Export 212 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is G  [Clear All Filters]
In Press
2020
2019
Van Lancker, W., & Vinck J. (2019).  The consequences of growing up poor. (Greve, Bent, Ed.).Routledge International Handbook of Poverty. 96-106.
Marx, I. (2019).  The working poor. (Greve, Bent, Ed.).Routledge International Handbook of Poverty. 245-255.
2018
2017
2016
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020