Overzicht:

Bibliografie

Export 211 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is G  [Clear All Filters]
1999
Ghysels, J., & Thirion A. (1999).  Werkloosheid en Sociale Bescherming, een Europese vergelijking. Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. 9(3), 175-177.
1998
1997
Gijselinckx, C., & Marx I. (1997).  Een nieuwe klasse-divisie in de welvaartsstaat. Tijdschrift voor Sociologie . 18(1-2), 37-52.
1996
1995
Deleeck, H. (1995).  Sociale zekerheid en armoede: balans en perspectief na 50 jaren. (Vranken, Jan, Geldof, Dirk, Van Menxel, G., Ed.).Armoede en Sociale uitsluiting. Jaarboek 1995. . 167-181.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020