Overzicht:

Bibliografie

Export 84 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is G  [Clear All Filters]
A B C D E F [G] H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
G
Goedemé, T. (2006).  Het socio-vitaal minimum. Update 2006. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 30(276), 5-10.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2011).  De meting van armoede. Welzijnsgids. 80, 25-48.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2010).  Het socio-vitaal minimum. Update 2010. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 34(312), 30-37.
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
Goedemé, T. (2013).  Book Review: Progress for the Poor; Poverty and Deprivation in Europe. Journal of European Social Policy. 23(4), 452-454.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019