Overzicht:

Bibliografie

Export 81 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
2009
Salanauskaite, L., & Verbist G. (2009).  Reforming Child Allowances in Lithuania: What Does Microsimulation Tell Us?. (Lelkes, O., Sutherland, H., Ed.).Tax and Benefit Policies in the Enlarged Europe: Assessing the Impact with Microsimulation Models . 155-186.
2008
2007
2006
2004
Dewilde, C., Levecque K., Van den Bosch K., & Vranken J. (2004).  De betrouwbaarheid van de Belgische armoedecijfers. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 2de trimester, 331-345.
2003
2001
De Graeve, D., Jegers M., & Van Ourti T. (2001).  De invloed van de eigen betalingen door de patiënt op de toegang tot de medische zorg: het economisch denkkader.. (van Limbergen, G., Ed.).Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht: liber amicorum professor Maxime Stroobant . 225-235.
2000
1998
1997
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020