Overzicht:

Bibliografie

Export 22 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K [L] M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
L
Lohmann, H., & Marx I. (2008).  The different faces of in-work poverty across welfare state regimes. (Andreβ, H.-J., Lohmann, H., Ed.).The Working Poor in Europe. Employment, Poverty and Globalization.. 17-46.
Lens, D., & Oslejova J. (2018).  Arbeidsmarkttransities van immigranten in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 34, Abstract
Lens, D., Marx I., & Vujič S. (2018).  Does Migration Motive Matter for Migrants' Employment Outcomes? The case of Belgium. Migration and Integration in Flanders. Multidisciplinary perspectives.
Lefevere, E. (2007).  De niet-verzekerden tegen ziekte en invaliditeit 1993-2005. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 49(3), 536-537.
Larmuseau, H., Lefebure S., & Cantillon B. (2007).  Armoede en welvaart bij Belgische ouderen: vooruitzichten bij het pensioenbeleid. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 49(4), 793-812.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020