Overzicht:

Bibliografie

Export 114 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Marx, I., De Maesschalck V., & Mussche N. (2004).  Arbeidsmigratiebeleid in Europa. (Herremans, Wim, Ed.).Arbeidsmarktonderzoeksdag. 361-385.
Marx, I. (1997).  Meer werk voor meer welvaart en minder armoede?. (Van Hoof, K., Ed.).De arbeidsmarktonderzoekersdag 1997. Verslagboek.. 133-148.
Marx, I., & Verbist G. (2008).  Werkend en arm in Europa. Over.Werk Tijdschrift van het Steunpunt WSE . 18(2), 89-93.
Marx, I., & Nelson K. (2013).  A New Dawn for Minimum Income Protection?. (Marx, Ive, Nelson, Kenneth, Ed.).Minimum Income Protection in Flux. 1-27.
Marx, I., Verbist G., Vandenbroucke P., Bogaerts K., & Vanhille J. (2009).  De werkende armen in Vlaanderen, een vergeten groep?. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 19(2), 
Matsaganis, M., & Verbist G. (2009).  Distributional Effects of Publicly Funded Childcare. (Ward, T., Lelkes, O., Sutherland, H., Toth, I., Ed.).European Inequalities. Social Inclusion and Income Distribution in the European Union . 177-185.
Michielsen, J., Meulemans H., Soors W., Ndiaye P., Devadasan N., de Herdt T., et al. (2010).  Social protection in health: the need for a transformative dimension. Tropical medicine and international health . 15(6), 654-658 .
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020