Overzicht:

Bibliografie

Export 110 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Marchal, S., Marx I., & Mechelen, Van N. (2016).  Minimum income protection in the austerity tide. IZA journal of European labor studies. 5, 1–20. Abstract
Marchal, S., Marx I., & Verbist G. (2018).  Income support policies for the working poor. Handbook on in-work poverty / Lohmann, Henning [edit.]; Marx, Ive [edit.]. 213–227.
Marchal, S., & De Wilde M. (2019).  De bijstand: Wat als het maatwerk achter de feiten aanholt?. (Somers, Matthias, Ed.).Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden..
Marchal, S., & Mechelen, Van N. (2015).  Nil novi sub sole? Actieve inclusie in Europese bijstandsstelsels. Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2015 / Dierckx, Danielle [edit.]; et al.. 57–75.
Marlier, E., Cantillon B., Nolan B., Van den Bosch K., & Van Rie T. (2012).  Developing and Learning from EU Measures of Social Inclusion. (Besharov, Douglas J., Couch, Kenneth A., Ed.).Counting the Poor. New Thinking about European Poverty Measures and Lessons from the United States. p. 299-342.
Marx, I. (1996).  Naar een complementariteit van arbeid en sociale zekerheid. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming . 6(3), 47-53.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019