Overzicht:

Bibliografie

Export 111 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Marchal, S., & De Wilde M. (2019).  De bijstand: Wat als het maatwerk achter de feiten aanholt?. (Somers, Matthias, Ed.).Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden..
Marchal, S., Marx I., & Mechelen, Van N. (2016).  Minimum income protection in the austerity tide. IZA journal of European labor studies. 5, 1–20. Abstract
Marchal, S., Marx I., & Verbist G. (2018).  Income support policies for the working poor. Handbook on in-work poverty / Lohmann, Henning [edit.]; Marx, Ive [edit.]. 213–227.
Marchal, S., & Mechelen, Van N. (2015).  Nil novi sub sole? Actieve inclusie in Europese bijstandsstelsels. Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2015 / Dierckx, Danielle [edit.]; et al.. 57–75.
Marlier, E., Cantillon B., Nolan B., Van den Bosch K., & Van Rie T. (2012).  Developing and Learning from EU Measures of Social Inclusion. (Besharov, Douglas J., Couch, Kenneth A., Ed.).Counting the Poor. New Thinking about European Poverty Measures and Lessons from the United States. p. 299-342.
Marx, I. (2012).  European Social Policy in times of crisis. International Labor Brief. 10(5), p. 40-54.
Marx, I., & Verbist G. (2008).  When famialism fails: the nature and causes of in-work poverty in Belgium. (Andreβ, H.-J., Lohmann, H., Ed.).The Working Poor in Europe. Employment, Poverty and Globalization.. 77-95 .
Marx, I. (2001).  Laagbetaalde arbeid subsidieert: weg naar de actieve welvaartsstaat?. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 2,
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020