Overzicht:

Bibliografie

Export 116 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
Mussche, N. (2010).  De grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel. De Vlaamse sociale bescherming en het territorialiteitsprincipe.. De gelaagde Welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?. 199-226. Abstract
Mussche, N. (2008).  Immigranten en de sociale zekerheid in België - De arbeidsongevallenregeling. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 50(4), 511-536.
Mussche, N. (2009).  Immigranten en sociale bijstand in België. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 51(1), 107-142.
Mussche, N., Corluy V., & Marx I. (2018).  How posting shapes a hybrid Single European Labour Market. European Journal of Industrial Relations. 24, 113-127.
Mussche, N. (2008).  Immigranten en de sociale zekerheid in België - Het voorbeeld van de kinderbijslagregeling. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 50(4), 537-566.
Michielsen, J., Meulemans H., Soors W., Ndiaye P., Devadasan N., de Herdt T., et al. (2010).  Social protection in health: the need for a transformative dimension. Tropical medicine and international health . 15(6), 654-658 .
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020