Overzicht:

Bibliografie

Export 13 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N [O] P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
Lens, D., & Oslejova J. (2018).  Arbeidsmarkttransities van immigranten in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 34, Abstract
C
Cantillon, B., Marx I., & Van den Bosch K. (1997).  The Challenge of Poverty and Social Exclusion. (OECD, Ed.).Towards 2000: The New Social Policy Agenda.
D
Cantillon, B. (1995).  De verzadigde sociale zekerheid. (Faase, L., Ott, M., Vos, C.J., Ed.).Nieuwe breukvlakken in het arbeidsbestel? Balans van tien jaar veranderingen in Nederland en België. 67-91.
Förster, M., & Verbist G. (2011).  The Distributive Impact of Publicly Provided Services. (OECD, Ed.).Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising.
F
H
P
R
S
W
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020