Overzicht:

Bibliografie

Export 13 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is O  [Clear All Filters]
1995
Cantillon, B. (1995).  De verzadigde sociale zekerheid. (Faase, L., Ott, M., Vos, C.J., Ed.).Nieuwe breukvlakken in het arbeidsbestel? Balans van tien jaar veranderingen in Nederland en België. 67-91.
1997
Cantillon, B., Marx I., & Van den Bosch K. (1997).  The Challenge of Poverty and Social Exclusion. (OECD, Ed.).Towards 2000: The New Social Policy Agenda.
2004
2011
Förster, M., & Verbist G. (2011).  The Distributive Impact of Publicly Provided Services. (OECD, Ed.).Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising.
2012
2013
2014
2016
2017
2018
Lens, D., & Oslejova J. (2018).  Arbeidsmarkttransities van immigranten in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 34, Abstract
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020