Overzicht:

Bibliografie

Export 134 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is P  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
Cantillon, B., & Van Mechelen N. (2012).  Between dream and reality...On anti-poverty policy, minimum income protection and the European social model. (Cantillon, Bea, Verschueren, Herwig, Ploscar, Paula, Ed.).Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interactions between Law and Politics. 173-204.
Hemerijck, A., & Marx I. (2010).  Continental Welfare at a Crossroads: The Choice between Activation and Minimum Income Protection in Belgium and the Netherlands. (Palier, B., Ed.).A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe. . 129-155.
Proost, D. (1996).  Eenoudergezinnen en echtscheiding. (Van Haegendoren, M., Vanherck, R., Ed.).Arme vrouwen?! Vrouwen in de kijker van het armoedeonderzoek.. 133-164.
De Schutter, J., Storms B., & Penne T. (2016).  Hoeveel bedraagt de minimale kostprijs voor energie in Vlaanderen. (Oosterlynck, S, Raeymaeckers, P, Delbeke, B., Ghys, T., Debruyne, P, Coene, J, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede. 99-123.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020