Overzicht:

Bibliografie

Export 59 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
2004
De Lathouwer, L. (2004).  Reforming Policies and Institutions in Unemployment Protection in Belgium. (Clasen, J., Ferrera, M., Rhodes, M., Ed.).Welfare States and the Challenge of Unemployment. Reforming Policies and Institutions in the European Union..
2003
2002
Cantillon, B. (2002).  Een goede structurele herverdeling is primordiaal. (Brumagne, A., Dewulf, J., Rasking, J., Vandaele, J., Van de Looverbosch, M., Ed.).De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting.. 33-40.
2001
2000
1998
Van den Bosch, K. (1998).  The evolution of Financial Poverty in Western Europe. (Rhodes, M., Mény, Y., Ed.).The Future of European Welfare. A New Social Contract? . 97-124.
1996
Cantillon, B., & Marx I. (1996).  Naar een sociaal doelmatig tewerkstellingsbeleid. (Reyns, C., Ed.).Werk¬gelegen¬heid en inkomen . 30-66.
215
Cornelis, I., & Storms B. (215).  Financieel risicogedrag bij adolescenten. (Coene, Jill, Raeymaeckers, Peter, van der Burg, Marjoke, Dierckx, Danielle, Ed.).Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2015 . 289-306.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020