Overzicht:

Bibliografie

Export 59 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
Working Paper
Report
Other Journal Article
Rottiers, S. (2007).  Book review: Geoffrey Brennan & Philip Pettit: The economy of esteem. Journal of European Social Policy. 17(3), 
Ryckbosch, W., & Van Lancker W. (2010).  De legitimiteit van armoedebestrijding. Samenleving en Politiek. 19(1), 60-68. Abstract
Cantillon, B., Verbist G., & Rombaut K. (2008).  Outputfinanciering voor het hoger onderwijs: de situatie in België (Vlaanderen). Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid . 2007-2008(1-2), 95-109.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019