Overzicht:

Bibliografie

Export 170 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
B
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
Van den Bosch, K., Van Mechelen N., & Storms B. (2009).  Besluit. (Storms, Bérénice, Van den Bosch, Karel, Ed.).Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. pp315-328.
Marx, I., & Van Cant L. (2020).  Belgium's welfare system: Still lagging after all these years. (Blum, Sonja, Kuhlmann, Johanna, Schubert, Klaus, Ed.).Routledge Handbook of European Welfare Systems. 38-55.
A
2
S
R
P
O
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020