Overzicht:

Bibliografie

Export 57 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
Storms, B., Goedemé T., Van den Bosch K., Penne T., Schuerman N., & Stockman S. (2014).  Review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level. Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe, Contract no. VC/2013/0554. 150. Abstract
Storms, B. (2013).  Referentiebudgetten tonen de weg naar sociaal inclusieve samenleving. De Gids op maatschappelijk gebied. 104(5), 11-17.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020