Overzicht:

Bibliografie

Export 170 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
215
Cornelis, I., & Storms B. (215).  Financieel risicogedrag bij adolescenten. (Coene, Jill, Raeymaeckers, Peter, van der Burg, Marjoke, Dierckx, Danielle, Ed.).Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2015 . 289-306.
1989
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020