Overzicht:

Bibliografie

Export 50 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
R
"
B
D
Cantillon, B., Marx I., Gijselinckx C., & Tan B. (1998).  De marginaliserng van de laaggeschoolden. (Vranken, Jan, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. 269-286.
Marx, I., Cantillon B., Gijselinckx C., & Tan B. (1999).  De sluipende marginalisering van laaggeschoolden . (Cantillon, Bea, Ed.).De welvaartsstaat in de kering. 175-194.
Matsaganis, M., & Verbist G. (2009).  Distributional Effects of Publicly Funded Childcare. (Ward, T., Lelkes, O., Sutherland, H., Toth, I., Ed.).European Inequalities. Social Inclusion and Income Distribution in the European Union . 177-185.
Corluy, V., & Marx I. (2008).  Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. (Timmerman, Christiane, Bocklandt, Yves, Lodewyckx, Ina, Ed.).Grenzeloze Solidariteit? Over migratie en mensen zonder papieren. 157-184.
E
F
H
Tan, B. (1998).  Hoofdstuk 1: Input. Blijvende sociale ongelijkheden in deelname aan het hoger onderwijs in Vlaanderen.. Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. . Editie 1998, 55-64.
J
Tan, B. (1997).  Jongeren in de bijstand: een kwetsbare categorie die groeit. Nieuws uit de Marge . 11(3), 45-50.
L
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020