Overzicht:

Bibliografie

Export 565 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2007
2006
Van den Bosch, K., & Cantillon B. (2006).  Policy Impact. (Moran, M., Rein, M., Goodin, R., Ed.).The Oxford Handbook of Public Policy. 296-318.
2005
De Decker, P., & van Dam R. (2005).  Accession à la propriété et accessibilité financière du logement en wallonie, 1985-1997. (Bernard, N., Mertens, Ch., Ed.).Le logement dans sa multidimensionnalité. Une grande cause régionale . 22-44.
van Dam, R. (2005).  De gemeenschappelijke indicatoren in het nationaal actieplan voor sociale inclusie: een tussentijdse evaluatie. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 2de trimester , 263-288.
Van den Bosch, K., & Breda J. (2005).  Het meten van de effecten van beleid. Inleiding.. Tijdschrift voor Sociologie . 26(1-2), 5-14.
Van den Bosch, K. (2005).  Policy Impact. (Rein, M., Moran, M., Goodin, R., Ed.).Oxford Handbook of Public Policy .
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020