Overzicht:

Bibliografie

Export 560 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
Book Chapter
De Lathouwer, L. (1999).  Het Belgische werkloosheidsstelsel: een evaluatie vanuit sociaal-zekerheids- en arbeidsmarktperspectief. (Van Hoof, J., Melvissen, J., Ed.).In banen geleid. Nieuwe vormen van sturing op de arbeidsmarkt in België en Nederland.. 185-210.
Deleeck, H. (1999).  Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsbeleid in België sedert 1944. (Van Loon, F., Van Aeken, K., Ed.).60 maal recht en 1 maal wijn, Liber Amicorum Prof. Dr. Jean Van Houtte. 445-467.
Marx, I., & Nolan B. (2014).  In-Work Poverty. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states ?.
Marchal, S., Marx I., & Verbist G. (2018).  Income support policies for the working poor. Handbook on in-work poverty / Lohmann, Henning [edit.]; Marx, Ive [edit.]. 213–227.
Corluy, V., & Vandenbroucke F. (2014).  Individual Employment, Household Employment and Risk of Poverty in the EU. A Decomposition Analysis. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Andries, M. (1995).  Inkomensdualisering tussen werkenden en uitkeringstrekkers op aktieve leeftijd?. (Van der Hallen, P., Ed.).Arbeidsmarktonderzoekersdag 1995. Verslagboek. . 27-41.
Cantillon, B., Lefebure S., & Van den Bosch K. (2009).  Inleiding. (Cantillon, Bea, Van den Bosch, Karel, Lefebure, Stijn, Ed.).Ouderen in Vlaanderen en Europa. Tussen vermogen en afhankelijkheid. 11-18.
Cantillon, B., & Vandenbroucke F. (2014).  Introduction. (Cantillon, Bea, Vandenbroucke, Frank, Ed.).Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states?.
Cantillon, B., Storms B., Verbist G., & Van den Bosch K. (1998).  L'effet des allocations familiales sur la pauvreté et les inégalités. Wallonie en Bruxelles: évolutions et perspectives . 13, 301-329.
Verbist, G., De Lathouwer L., & Roggeman A. (2007).  Labour market activation policies: a comparison of the use of tax credits in Belgium, the UK and the US. (de Koning, J., Ed.).The evaluation of active labour market policies: measures, public private partnerships and benchmarking. 46-75.
Cantillon, B., & Marx I. (1995).  Lage scholing: hét sociale risico van de toekomst. (Van der Hallen, P., Ed.).De arbeids¬markt¬onderzoekers¬dag 1995. Verslagboek.. 159-170.
Cantillon, B., De Lathouwer L., & Van den Bosch K. (1996).  Les effets sur le bien-être des systèmes de sécurité sociale en Europe. (Actes, Ed.).Croissance, repartition, environnement: quelles regulations pour un developpement durable? . 127-156.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019