Overzicht:

Bibliografie

Export 556 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2013
Theeten, H., Lefevere E., Vandermeulen C., Van Damme P., & Hens N. (2013).  Factors influencing infant and adolescent vaccine uptake in Flanders (Belgium). (Manfredi, Piero, D'Onofrio, Alberto, Ed.).Modelling the interplay between human behaviour and the spread of infectious diseases. 43-58.
Van Lancker, W. (2013).  Temporary Employment and Poverty in the Enlarged European Union: An Empirical and Comparative Analysis. (Koch, Max, Fritz, Martin, Ed.).Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence and Policy Responses . 190-208.
2012
Van Mechelen, N., Marchal S., & Marx I. (2012).  Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten. Economisch Statistische Berichten. 97(4634), p. 283-285.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019