Overzicht:

Bibliografie

Export 564 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2013
Devuyst, K., & Van Puyenbroeck T. (2013).  Een ongelijkheidsanalyse van de Belgische ­gemeentefondsen. Documentatieblad van het Ministerie van Financiën. 73(1), 109-155.
Theeten, H., Lefevere E., Vandermeulen C., Van Damme P., & Hens N. (2013).  Factors influencing infant and adolescent vaccine uptake in Flanders (Belgium). (Manfredi, Piero, D'Onofrio, Alberto, Ed.).Modelling the interplay between human behaviour and the spread of infectious diseases. 43-58.
Van Lancker, W. (2013).  Temporary Employment and Poverty in the Enlarged European Union: An Empirical and Comparative Analysis. (Koch, Max, Fritz, Martin, Ed.).Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence and Policy Responses . 190-208.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020