Overzicht:

Bibliografie

Export 556 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2004
Van Rensburg, H., Meulemans H., Timmerman C., & De Graeve D. (2004).  Social research as an intervention tool in tuberculosis control. International journal of tuberc. lung dis.. 8(9), 1127-1129.
Cantillon, B., Verbist G., Baert S., & van Dam R. (2004).  Studietoelagen té selectief?. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 95(1), 18-26.
2005
De Decker, P., & van Dam R. (2005).  Accession à la propriété et accessibilité financière du logement en wallonie, 1985-1997. (Bernard, N., Mertens, Ch., Ed.).Le logement dans sa multidimensionnalité. Une grande cause régionale . 22-44.
van Dam, R. (2005).  De gemeenschappelijke indicatoren in het nationaal actieplan voor sociale inclusie: een tussentijdse evaluatie. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 2de trimester , 263-288.
Van den Bosch, K., & Breda J. (2005).  Het meten van de effecten van beleid. Inleiding.. Tijdschrift voor Sociologie . 26(1-2), 5-14.
Van den Bosch, K. (2005).  Policy Impact. (Rein, M., Moran, M., Goodin, R., Ed.).Oxford Handbook of Public Policy .
2006
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019