Overzicht:

Bibliografie

Export 558 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
2011
Cantillon, B., De Blust S., & Van den Heede A. (2011).  The cartography of Belgium's Social Security. (De Clercq, Marc, Ed.).Glokaal beleid in Europa. Lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU?. p. 271-286.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2011).  De meting van armoede. Welzijnsgids. 80, 25-48.
Förster, M., & Verbist G. (2011).  The Distributive Impact of Publicly Provided Services. Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising. 309-341.
Förster, M., & Verbist G. (2011).  The Distributive Impact of Publicly Provided Services. (OECD, Ed.).Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising.
Corluy, V., Marx I., & Verbist G. (2011).  Employment chances and changes of immigrants in Belgium: The impact of citizenship.. International Journal of Comparative Sociology. 52(4), 350-368.
Bogaerts, K., Vandenbroucke P., Marx I., & De Graeve D. (2011).  Financiële inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 53(1), p. 45-76.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019