Overzicht:

Bibliografie

Export 81 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Tim Goedemé  [Clear All Filters]
International peer-reviewed journal article
Onderzoeksrapport
Other Journal Article
Goedemé, T. (2013).  Book Review: Progress for the Poor; Poverty and Deprivation in Europe. Journal of European Social Policy. 23(4), 452-454.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2011).  De meting van armoede. Welzijnsgids. 80, 25-48.
Goedemé, T. (2006).  Het socio-vitaal minimum. Update 2006. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 30(276), 5-10.
Goedemé, T. (2008).  Het socio-vitaal minimum. Update 2008. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 32(293), 21-24.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2010).  Het socio-vitaal minimum. Update 2010. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 34(312), 30-37.
Goedemé, T. (2005).  Nieuw Roemeens pensioenstelsel minder solidair dan Belgische tegenpool. Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 15(4), 118-121.
Report
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019