Overzicht:

Bibliografie

Export 72 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Tim Goedemé  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C
D
G
Goedemé, T. (2006).  Het socio-vitaal minimum. Update 2006. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 30(276), 5-10.
Goedemé, T. (2013).  Book Review: Progress for the Poor; Poverty and Deprivation in Europe. Journal of European Social Policy. 23(4), 452-454.
Goedemé, T., Storms B., & Van den Bosch K. (2011).  De meting van armoede. Welzijnsgids. 80, 25-48.
Goedemé, T. (2009).  Armoede in de Europese Unie. Loopt er een scheidslijn tussen Oost en West?. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Van Haarlem, An, Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau. 103-124.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019