Overzicht:

Bibliografie

Export 64 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Van Mechelen, Natascha  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Van Mechelen, N., Marchal S., & Marx I. (2012).  Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten. Economisch Statistische Berichten. 97(4634), p. 283-285.
Van Mechelen, N., Marx I., Marchal S., Goedemé T., & Cantillon B. (2010).  The Evolution of Social Assistance and Minimum Wages in 25 European Countries, 2001-2009. Report on minimum income prepared for the European Commission, Tender no. VT/2010/067. 78p..
Van Mechelen, N. (2000).  Vacatures. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. 5, p.161-168.
Van Mechelen, N., & De Maesschalck V. (2009).  Devolution of social protection arrangements. (Cerami, Alfio, Vanhuysse, Pieter, Ed.).Post-communist welfare pathways: theorizing social policy transformations in Central and Eastern Europe . 181-198.
Van Mechelen, N. (2000).  Vlaanderen in België en Europa. De arbeidsmarkt in Vlaanderen. 5, 53-64.
Van den Bosch, K., Van Mechelen N., & Storms B. (2009).  Besluit. (Storms, Bérénice, Van den Bosch, Karel, Ed.).Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. pp315-328.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020