Overzicht:

Bibliografie

Export 65 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is Van Mechelen, Natascha  [Clear All Filters]
Working Paper
Thesis
Report
Other Journal Article
Herremans, W., Malfait D., Van Mechelen N., & Vandenbrande T. (2000).  De ommekeer op de arbeidsmarkt in de Vlaamse subregio’s. Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. 10(1-2), 116-121.
Van Mechelen, N., Marchal S., & Marx I. (2012).  Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten. Economisch Statistische Berichten. 97(4634), p. 283-285.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020