Overzicht:

Bibliografie

Export 38 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is De Maesschalck, Veerle  [Clear All Filters]
Other Journal Article
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 94(5), 6-18.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 27(254), 5-11.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 13(3), 218-222. Abstract
De Maesschalck, V. (2005).  Indicators of social quality: outcomes for Belgium. The European journal of social quality . 5(1/2), 25-42.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Securité Sociale, transferts et fédéralimse en Belgique. Revue Belge de Sécurité Sociale. 49(2), 365-398.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Belgisch Tijdschift voor Sociale Zekerheid . 49(2), 379-409.
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2007).  Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid . 49(2), 379-408. Abstract
Onderzoeksrapport
International peer-reviewed journal article
CSB Bericht
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020