Overzicht:

Bibliografie

Export 170 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Marx, Ive  [Clear All Filters]
International peer-reviewed journal article
Corluy, V., Marx I., & Verbist G. (2011).  Employment chances and changes of immigrants in Belgium: The impact of citizenship.. International Journal of Comparative Sociology. 52(4), 350-368.
Van Rie, T., & Marx I. (2012).  The EU at work? The European employment strategy from crisis to crisis. Journal of Common Market Studies . 50(2), p. 1-28 . Abstract
Marx, I. (2012).  European Social Policy in times of crisis. International Labor Brief. 10(5), p. 40-54.
Newspaper Article
Onderzoeksrapport
Other Journal Article
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Armoede en welvaart in België. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. 3, 99-102.
Marx, I., & Nolan B. (2011).  Bas salaires et pauvreté au travail en Europe: une préoccupation croissante?. Reflets et perspectives de la vie économique. 50(4), p. 75-94.
Marx, I., & Vandelannoote D. (2009).  De arbeidssociologie in Vlaanderen 1984-2009, en daarna. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken . 25(3), 290-294 .
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 94(5), 6-18.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019