Overzicht:

Bibliografie

Export 170 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Marx, Ive  [Clear All Filters]
Other Journal Article
Cantillon, B., & Marx I. (1995).  De nieuwe sociale kwestie. Samenleving en Politiek . 2(7), 28-34 .
Marx, I., Verbist G., Vandenbroucke P., Bogaerts K., & Vanhille J. (2009).  De werkende armen in Vlaanderen, een vergeten groep?. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 19(2), 
Snel, E., & Marx I. (2007).  Editoraal: Nieuwe migranten op zoek naar een beter bestaan. Tijdschrift voor Sociologie. 28(3-4), 235-244.
Gijselinckx, C., & Marx I. (1997).  Een nieuwe klasse-divisie in de welvaartsstaat. Tijdschrift voor Sociologie . 18(1-2), 37-52.
Bogaerts, K., Vandenbroucke P., Marx I., & De Graeve D. (2011).  Financiële inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 53(1), p. 45-76.
Van Mechelen, N., Marchal S., & Marx I. (2012).  Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten. Economisch Statistische Berichten. 97(4634), p. 283-285.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 27(254), 5-11.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  Het trilemma van de sociale zekerheid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 13(3), 218-222. Abstract
Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. (1999).  Indicateurs Sociaux 1976-1997. Revue Belge de Sécurité Sociale . 41(4), 713-766.
Marx, I. (2001).  Laagbetaalde arbeid subsidieert: weg naar de actieve welvaartsstaat?. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 2,
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019