Overzicht:

Bibliografie

Export 160 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Marx, Ive  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C
Cantillon, B., & Marx I. (2006).  La nouvelle question sociale. (Soulet, M.-H., Ed.).Chômage et solidarité: les nouvelles inégalités. 67-79.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 94(5), 6-18.
Cantillon, B., & Marx I. (1995).  Lage scholing: hét sociale risico van de toekomst. (Van der Hallen, P., Ed.).De arbeids¬markt¬onderzoekers¬dag 1995. Verslagboek.. 159-170.
Cantillon, B., & Marx I. (1996).  Naar een sociaal doelmatig tewerkstellingsbeleid. (Reyns, C., Ed.).Werk¬gelegen¬heid en inkomen . 30-66.
Cantillon, B., Marx I., Gijselinckx C., & Tan B. (1998).  De marginaliserng van de laaggeschoolden. (Vranken, Jan, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. 269-286.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019