Overzicht:

Bibliografie

Export 160 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Marx, Ive  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Van Rie, T., & Marx I. (2012).  The EU at work? The European employment strategy from crisis to crisis. Journal of Common Market Studies . 50(2), p. 1-28 . Abstract
Van Mechelen, N., Marchal S., & Marx I. (2012).  Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten. Economisch Statistische Berichten. 97(4634), p. 283-285.
Van Mechelen, N., Marx I., Marchal S., Goedemé T., & Cantillon B. (2010).  The Evolution of Social Assistance and Minimum Wages in 25 European Countries, 2001-2009. Report on minimum income prepared for the European Commission, Tender no. VT/2010/067. 78p..
S
Snel, E., & Marx I. (2007).  Editoraal: Nieuwe migranten op zoek naar een beter bestaan. Tijdschrift voor Sociologie. 28(3-4), 235-244.
R
N
Nolan, B., & Marx I. (2009).  Economic Inequality, Poverty, and Social Exclusion. (Salverda, W., Nolan, Brian, Smeeding, T.M., Ed.).The Oxford Handbook of Economic Inequality . 315-341 .
Nolan, B., & Marx I. (2000).  Low Pay and Household Poverty. (Gregory, M., Salverda, W., Bazen, S., Ed.).Labour Market Inequalities. Problems and Policies of Low-Wage Employment in International Perspective.. 100-119.
M
Marx, I. (1997).  Is a new social question emerging?. (McKenna, M., Ed.).The End of the Welfare State? Social Policy, Citizenship rights and Welfare Provision in a Changing Europe .
Marx, I., Verbist G., Vandenbroucke P., Bogaerts K., & Vanhille J. (2009).  De werkende armen in Vlaanderen, een vergeten groep?. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE . 19(2), 
Marx, I., & Nolan B. (2013).  Trabajadores probres. Papeles de Economía Española. 135, pp. 99-118.
Marx, I. (1996).  Naar een complementariteit van arbeid en sociale zekerheid. Nieuwsbrief Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming . 6(3), 47-53.
Marx, I., & Nolan B. (2011).  Bas salaires et pauvreté au travail en Europe: une préoccupation croissante?. Reflets et perspectives de la vie économique. 50(4), p. 75-94.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020