Overzicht:

Bibliografie

Export 18 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Vranken, Jan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
S
M
Marx, I., & Van Mechelen N. (2009).  Naar Europese normen inzake minimuminkomensbescherming: obstakels en uitdagingen. (Vranken, Jan, Campaert, Geert, Dierckx, Danielle, Haarlem, A.V., Ed.).Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijiding op het Europese niveau . 179-194.
G
D
Dewilde, C., Levecque K., Van den Bosch K., & Vranken J. (2004).  De betrouwbaarheid van de Belgische armoedecijfers. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 2de trimester, 331-345.
C
B
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020