Overzicht:

Bibliografie

Export 2 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Vandamme, J.  [Clear All Filters]
Book
Book Chapter
De Lathouwer, L. (1999).  Werkloosheidsvallen in België. (Vranken, Jan, Vandamme, J., Ed.).Banden tussen het federale tewerkstellingsbeleid en het 'vernieuwde' Europees Sociaal Fonds.. 10 p.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020