Overzicht:

Bibliografie

Export 53 results:
Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Deleeck, Herman  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
D
Deleeck, H. (1995).  Wezen en werking van de overlegeconomie. (Van Dyck, J., Ed.).Baas over de eigen (loop)baan . 215-233 .
Deleeck, H. (2000).  De beginselen van de christen-democratie en hun toekomst. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 91(4), 3-14.
Deleeck, H., & De Grauwe P. (1995).  Onze sociale zekerheid. Kultuurleven . 62(6), 6-15.
Deleeck, H. (1997).  dillemans, of de sociale zekerheid waarvan wij dromen. (Van Langendonck, J., Ed.).Liber Amicorum Roger Dillemans. Deel II. Socialezekerheidsrecht.. 129-141.
Deleeck, H. (2001).  De actieve welvaartsstaat. Streven. 68(5), 387-400.
Deleeck, H. (1996).  Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Bezorgd voor verstandelijk gehandicpten in de 21ste eeuw. van Stichting A. Kinsbergen, Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw, plenair. 1-9.
Deleeck, H. (1999).  Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsbeleid in België sedert 1944. (Van Loon, F., Van Aeken, K., Ed.).60 maal recht en 1 maal wijn, Liber Amicorum Prof. Dr. Jean Van Houtte. 445-467.
Deleeck, H. (1996).  De overlegeconomie. Sociaal-economisch beleid . 217-250.
Deleeck, H. (2001).  De welvaartsstaat. Een positieve aanvulling. (Van Rompuy, P., Ed.).De Europese welvaartsstaat ter discussie.. 25-35.
Deleeck, H. (1997).  Advies omtrent de invoering van een onafhankelijkheidsverzekering. Katern Tijdschrift voor Welzijnswerk. 21(208), 1-15.
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Deleeck, H. (1998).  De sociale gevolgen van de Euro. Streven. 65(10), 876-888.
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
Deleeck, H. (2000).  Over de betaalbaarheid van de pensioenen. Streven. 67(6), 503-517.
Deleeck, H. (2001).  Welvaartsstaat, inkomensverdeling en crisis. Economisch en Sociaal Tijdschrift . 54 (resp. 55)(4 (resp. 1)), 221-249.
Deleeck, H. (1996).  Het sociaal beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-39.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020