Overzicht:

Bibliografie

Export 54 results:
Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Deleeck, Herman  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
V
Deleeck, H. (2002).  Verzorgingssector heeft (nog) meer mensen dan geld nodig. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 93(1), 9-21.
Deleeck, H. (2000).  Veroudering en de pensioenen. Een samenleving voor alle leeftijden: eenentwintig aandachtpunten voor de eenentwintigste eeuw (Referatenboek van de Slotconferentie Internationaal Jaar van de Ouderen, Gent, ICC, 18 april 2000). 23-45.
S
P
Deleeck, H., & Breda J. (1997).  Proeve van sociale planning voor de Vlaamse Gemeenschap. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 88(1), 3-17.
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Pour une norme européenne de la pauvreté. Recommandations. Revue Belge de Sécurité Sociale . 43(2), 259-280.
O
Deleeck, H. (2000).  Over de betaalbaarheid van de pensioenen. Streven. 67(6), 503-517.
Deleeck, H., & De Grauwe P. (1995).  Onze sociale zekerheid. Kultuurleven . 62(6), 6-15.
N
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Naar een Europese armoedenorm: aanbevelingen. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 43(2), 261-281.
L
Deleeck, H. (1995).  La politique sociale. Un parti dans l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti Social Chrétien . 440-484.
H
Deleeck, H. (1999).  Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsbeleid in België sedert 1944. (Van Loon, F., Van Aeken, K., Ed.).60 maal recht en 1 maal wijn, Liber Amicorum Prof. Dr. Jean Van Houtte. 445-467.
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020