Overzicht:

Bibliografie

Export 54 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is Deleeck, Herman  [Clear All Filters]
Other Journal Article
Deleeck, H. (1997).  Advies omtrent de invoering van een onafhankelijkheidsverzekering. Katern Tijdschrift voor Welzijnswerk. 21(208), 1-15.
Deleeck, H. (1998).  Arbeidsverloop en flexibiliteit in het havenbedrijf van Rotterdam. Economie, Economie en nog eens Economie . 241-256.
Deleeck, H. (2000).  Bedreigt de euro de sociale zekerheid. Connect, Tijdschrift Nationale Bank . maart 2000,
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
Deleeck, H. (2001).  De actieve welvaartsstaat. Streven. 68(5), 387-400.
Deleeck, H. (2000).  De beginselen van de christen-democratie en hun toekomst. De Gids op Maatschappelijk Gebied . 91(4), 3-14.
Deleeck, H. (1997).  De democratisering van het hoger onderwijs: de feiten vragen om een nieuwe aanpak. Universiteit en Metropool, Referaten Colloquium 25 jaar UIA, Universiteit Antwerpen . 297-307.
Deleeck, H. (1998).  De democratisering van het onderwijs begint niet voor de poort van de universiteit. De Nieuwe Gemeenschap, Driemaandelijks tijdschrift August Vermeylenfonds. 3, 12-13.
Deleeck, H. (1996).  De overlegeconomie. Sociaal-economisch beleid . 217-250.
Deleeck, H. (1998).  De social-profitsector als steunpilaar van de welvaartsstaat. Economisch en Sociaal Tijdschrift. 52(2), 267-293.
Deleeck, H. (1998).  De sociale gevolgen van de Euro. Streven. 65(10), 876-888.
Deleeck, H. (1996).  Definitie van het sociaal-economisch beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-26.
Deleeck, H. (1998).  Democratisering hoger onderwijs: feiten vragen om nieuwe aanpak. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 4, 348-355.
Deleeck, H. (1996).  Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 20(198), 5-15.
Deleeck, H. (1996).  Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Bezorgd voor verstandelijk gehandicpten in de 21ste eeuw. van Stichting A. Kinsbergen, Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw, plenair. 1-9.
Deleeck, H. (1996).  Het sociaal beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-39.
Deleeck, H. (1995).  La politique sociale. Un parti dans l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti Social Chrétien . 440-484.
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Naar een Europese armoedenorm: aanbevelingen. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 43(2), 261-281.
Deleeck, H., & De Grauwe P. (1995).  Onze sociale zekerheid. Kultuurleven . 62(6), 6-15.
Deleeck, H. (2000).  Over de betaalbaarheid van de pensioenen. Streven. 67(6), 503-517.
Cantillon, B., Deleeck H., & Van den Bosch K. (2001).  Pour une norme européenne de la pauvreté. Recommandations. Revue Belge de Sécurité Sociale . 43(2), 259-280.
Deleeck, H., & Breda J. (1997).  Proeve van sociale planning voor de Vlaamse Gemeenschap. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 88(1), 3-17.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019