Overzicht:

Bibliografie

Export 54 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Author is Deleeck, Herman  [Clear All Filters]
1989
Deleeck, H., & Storms B. (1989).  Blijvende ongelijkheden in het onderwijs: tien jaar later. De gids op maatschappelijk gebied. 80(12), 1119-1138.
1992
1993
1995
Deleeck, H. (1995).  Het sociaal beleid. (Dewachter, W., Ed.).Tussen staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. . 345-377.
Deleeck, H. (1995).  La politique sociale. Un parti dans l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti Social Chrétien . 440-484.
Deleeck, H., & De Grauwe P. (1995).  Onze sociale zekerheid. Kultuurleven . 62(6), 6-15.
Deleeck, H. (1995).  Sociale zekerheid en armoede: balans en perspectief na 50 jaren. (Vranken, Jan, Geldof, Dirk, Van Menxel, G., Ed.).Armoede en Sociale uitsluiting. Jaarboek 1995. . 167-181.
Deleeck, H. (1995).  Wezen en werking van de overlegeconomie. (Van Dyck, J., Ed.).Baas over de eigen (loop)baan . 215-233 .
1996
Deleeck, H. (1996).  De overlegeconomie. Sociaal-economisch beleid . 217-250.
Deleeck, H. (1996).  Definitie van het sociaal-economisch beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-26.
Deleeck, H. (1996).  Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Tijdschrift voor Welzijnswerk. 20(198), 5-15.
Deleeck, H. (1996).  Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Bezorgd voor verstandelijk gehandicpten in de 21ste eeuw. van Stichting A. Kinsbergen, Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw, plenair. 1-9.
Deleeck, H. (1996).  Het sociaal beleid. Sociaal-economisch beleid . 1-39.
Deleeck, H. (1996).  Sociale zekerheid en armoede. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid . 451-497.
1997
Deleeck, H. (1997).  Advies omtrent de invoering van een onafhankelijkheidsverzekering. Katern Tijdschrift voor Welzijnswerk. 21(208), 1-15.
Deleeck, H. (1997).  Bismarck, Otto von. The International Encyclopedia of Public Policy and Administration . 198-200.
Deleeck, H. (1997).  De democratisering van het hoger onderwijs: de feiten vragen om een nieuwe aanpak. Universiteit en Metropool, Referaten Colloquium 25 jaar UIA, Universiteit Antwerpen . 297-307.
Deleeck, H. (1997).  De veroudering van de bevolking en de toekomst van de pensioenstelsels. (Blanpain, R., Van Rompuy, P., Deleeck, Herman, Ed.).Werkgelegenheid, concurrentievermogen en pensioenstelsels . 45-67.
Deleeck, H. (1997).  dillemans, of de sociale zekerheid waarvan wij dromen. (Van Langendonck, J., Ed.).Liber Amicorum Roger Dillemans. Deel II. Socialezekerheidsrecht.. 129-141.
Deleeck, H., & Breda J. (1997).  Proeve van sociale planning voor de Vlaamse Gemeenschap. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 88(1), 3-17.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020