Overzicht:

Bibliografie

Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Brumagne, A.  [Clear All Filters]
Book Chapter
Cantillon, B. (2002).  Een goede structurele herverdeling is primordiaal. (Brumagne, A., Dewulf, J., Rasking, J., Vandaele, J., Van de Looverbosch, M., Ed.).De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting.. 33-40.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020