Overzicht:

Bibliografie

Export 320 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Cantillon, Bea  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Cantillon, B., Marx I., & Van den Bosch K. (1997).  The Challenge of Poverty and Social Exclusion. (OECD, Ed.).Towards 2000: The New Social Policy Agenda.
Cantillon, B. (1998).  Changing families, changing social security. (Matthijs, K., Ed.).The family. Comtemporary Perspectives and Challenges. Festschrift in honor of Wilfried Dumon.. 223-242.
Cantillon, B., & Verbist G. (1996).  Chapter Two. Belgium: Issues Concerning the Family in 1995. (Ditch, J., Barnes, H., Bradshaw, J., Ed.).Developments in National Family Policies in 1995 . 5-13.
Cantillon, B., & Van Mechelen N. (2014).  Cracks in a policy paradigm - poverty reduction and social security: the case of Belgium. International Review of Sociology - Revue Internationale de Sociologie. 24(2), p. 270-290.
D
Cantillon, B., & De Maesschalck V. (2013).  De 4x4-splitsing van de kinderbijslagen. (van Eeckhoutte, Willy, Dumont, Daniel, Carton, Rik, Ed.).De communautarisering van de gezinsbijslagregeling / La communautarisation des allocations familiales. pp. 1-12.
Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. (2003).  De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 94(5), 6-18.
Cantillon, B. (2009).  De crisis en de nood aan een vernieuwde herverdelende beleidsagenda. De Gids op Maatschappelijk Gebied. 100(8), 27-35.
Cantillon, B. (2009).  De crisis en de toekomst van de welvaartsstaat. (Raymaekers, B., Ed.).Visie en vooruitgang. . 15, 11-46.
Cantillon, B. (2004).  De drie grote uitdagingen van de vergrijzing. Standpunten – Vergrijzing / Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 2, 41-49.
Cantillon, B., & Verbist G. (2000).  De herverdeling door uitkeringen en belastingen in België. Welzijnsgids – Welzijnszorg, Armoedebestrijding . 37, 25-37.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019