Overzicht:

Bibliografie

Export 59 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is Ghysels, Joris  [Clear All Filters]
Working Paper
Report
Other Journal Article
Cantillon, B., Ghysels J., & De Wilde M. (2009).  De individualisering van de sociale zekerheid, tussen utopie en dwaling. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 51(2), 241-258.
Ghysels, J., & Van Lancker W. (2009).  Het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen. Tijdschrift voor welzijnswerk. 33(304), 13-23.
Ghysels, J., & Thirion A. (1999).  Werkloosheid en Sociale Bescherming, een Europese vergelijking. Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. 9(3), 175-177.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020