Overzicht:

Bibliografie

Export 6 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Author is Gijselinckx, C.  [Clear All Filters]
1997
Gijselinckx, C., & Marx I. (1997).  Een nieuwe klasse-divisie in de welvaartsstaat. Tijdschrift voor Sociologie . 18(1-2), 37-52.
1998
Gijselinckx, C. (1998).  Bestaansonzekerheid in dynamisch perspectief. Bevolking en Gezin. 27(1), 17-43.
Cantillon, B., Marx I., Gijselinckx C., & Tan B. (1998).  De marginaliserng van de laaggeschoolden. (Vranken, Jan, Ed.).Armoede en sociale uitsluiting. 269-286.
Gijselinckx, C. (1998).  Zijn arbeidsongeschikten bestaansonzekerder dan andere Belgen? Resultaten van een eerste verkennend onderzoek. CIB-tijdschrift (Chronische Inflammatoire Bindweefsel¬ziekten Liga). 2(juni), 17-19.
1999
Marx, I., Cantillon B., Gijselinckx C., & Tan B. (1999).  De sluipende marginalisering van laaggeschoolden . (Cantillon, Bea, Ed.).De welvaartsstaat in de kering. 175-194.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020