Overzicht:

Bibliografie

Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Author is Van Haegendoren, M.  [Clear All Filters]
1996
Proost, D. (1996).  Eenoudergezinnen en echtscheiding. (Van Haegendoren, M., Vanherck, R., Ed.).Arme vrouwen?! Vrouwen in de kijker van het armoedeonderzoek.. 133-164.
Cantillon, B. (1996).  Vrouwenarmoede: de prijs voor een onvoltooide emancipatie. (Van Haegendoren, M., Vanherck, R., Ed.).Arme vrouwen?! Vrouwen in de kijker van het armoedeonderzoek. 15-44.
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020